โครงการนิสิตใหม่พบบุคลากรสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการนิสิตใหม่พบบุคลากร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์

พบกัน 17 มิ.ย. 65

โครงการนิสิตใหม่พบบุคลากร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565  พบกันวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 407 ชั้น 4 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3QggGlj