การเพิ่ม – ถอนบางรายวิชา (KU3 Online)

💢การเพิ่ม – ถอนบางรายวิชา (KU3 Online)💢
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาไทย ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567
ผ่านระบบ MY.KU.TH เฉพาะบางเขนเท่านั้น ‼️
✅ระบบเปิด วันที่ 1 ก.ค. 67 ⏩เวลา 10.00 น.
❎ระบบปิด วันที่ 5 ก.ค. 67 ⏩เวลา 16.00 น.
🎯วิธีการเพิ่มถอนและการอนุมัติ การตรวจสอบผลการลงทะเบียนของนิสิตในที่ปรึกษา👇👇👇
https://registrar.ku.ac.th/adddrop